Ekoma

Nasze usługi

Silna konkurencja zmusza firmy do poszukiwania usprawnień i redukcji kosztów. Outsourcing księgowości pozwala odciążyć dział finansowy z tradycyjnych obowiązków przygotowywania sprawozdawczości finansowej, kalkulacji podatków czy przygotowywania raportów.

Przejmując na siebie odpowiedzialność za te rutynowe obowiązki, pomagamy zwiększać wartość dodaną i efektywność pionu finansów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

Do biura zapraszamy również wszystkie podmioty szukające pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy optymalne rozwiązania, ale również przygotujemy komplet niezbędnych dokumentów.

Zakres i szczegółowość świadczonych przez nas usług określa pisemna umowa poprzedzona indywidualnymi uzgodnieniami, bardzo różna w zależności od potrzeb i wymagań Zleceniodawców.